Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
 

Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma!!!

BAŞVURU SAHİBİ

EŞ BAŞVURU SAHİPLERİ

STK

DESTEKLEYEN ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Avrupa Birliği’ne aday ve potansiyel aday ülkeler için “Katılım Öncesi Yardım Aracı”nın (IPA) bileşenlerinden birisi olan ve insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne verilen fonlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” (İKG OP) hazırlanmıştır. IPA fonlarından yararlanılarak yapılarak IPA 4. Bileşeni İKG OP kapsamında uygulamaya konulan “Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma” isimli bu proje T.C. Kocaeli Üniversitesi’nin yürütücülüğünde sürdürülmektedir. Bu projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO) eş-başvuru sahibi olarak, POSCO ASSAN ise iştirakçi olarak yer almaktadır. Ayrıca, Kocaeli İli yerelini kapsayan bu proje Genç Kocaeliler Derneği gibi yerelde etkin olan sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen operasyonun sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'dır. 

Projenin Genel Amacı ve Özel Amaçları

Bu projenin genel amacı il genelindeki kayıtdışı istihdamın bireylere ve ülke ekonomisine zararları konusunda bilinçlendirme yapılması ve kayıtlı istihdamın özendirilip cazip kılınması olarak belirlenmiştir. Bu genel amacın gerçekleştirilebilmesi için projenin bazı özel amaçlara ulaşması gerekmektedir. Bu özel amaçlardan birincisi, hedef grubun bilinçlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasıdır. Diğer özel amaç ise, Tüm tarafların çalıştaylarla bir araya getirilerek kayıt dışı istihdam konusunda işbirliği alanlarının belirlenmesi ve istihdam teşviklerinin bilinilirliğinin arttırlmasıdır. Son olarak, Akademik araştırmalar yapılarak Kocaeli’de mevcut durumun ortaya çıkartılması ve uluslararası sempozyumdan elde edilen birikimlerle kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çözüm yollarının belirlenmesidir.

Genel Amaca ve Özel Amaçlara Ulaşmak için Gerçekleştirilecek Faaliyetler

Öğrenci, işveren ve çalışanlara kayıtdışı istihdamın zararları eğitim ve seminerler ile anlatılarak, 1000 Öğrenci ve 200 işverene katılım sertifikası verilecektir.

Projenin yaygınlaştırılması ve kamuoyundaki bilinirliğinin artırılması amacıyla 1000 adet proje afişi basılarak birçok noktada sergilenecektir.

Web portalına ek olarak, günümüzde kitleler arası iletişimde kullanlan en yaygın yöntemlerden sosyal medya kapsamında proje hesapları açılarak takipçi sayısı 5000’e ulaştırılacaktır. Söz konusu hesaplarda her hafta kayıtdışı istihdam ile ilgili paylaşımlar yapılması planlanmaktadır.

Kayıtdışı istihdam ilintili sorunlar, sorunlara yönelik çözüm önerileri ve geleceğe dair beklentilerin belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir tanesi uluslararası olmak üzere toplamda 3 adet Çalıştay düzenlenecektir, oluşturulan sinerji ile tavsiye raporları hazırlanarak, 200 adet basılacak ve ilgili yerlere dağıtılacaktır.

Üniversite öğrencilerin genelinde kayıtdışı istihdamın durumun tespiti ve mevcut görünümün ortaya çıkartılması amacıyla Kocaeli Üniversitesi öğrencileri genelinde anket çalışması yapılacaktır. Elde edilen istatistiki veriler derlenip analiz edilecek, yorumlanacak ve raporlanarak 200 adet basılıp dağıtılacakftır.

Yurt içi ve yurt dışından araştırmacıların bildirileri ile katkı sunduğu sempozyum bildiri kitapçığı basılacak ve dağıtılacaktır, 1000 dinleyici ve 200 katılımcı ile uluslararası sempozyum düzenlenecek ve sonuç bildirileri derlenerek, sempozyum bildiri kitapçığı olarak 350 adet basılacak ve dağıtılacaktır

Kayıtdışı istihdamın zararlarının ve kayıtlı istihdamın yararlarına vurgu yapılan kamu spotları hazırlanarak yerel medya kanalıyla yayınlanacaktır.

  • İstihdam Çalıştayı

  • International Conference in İzmit

  • Niceliksel ve niteliksel boyutlar

Projenin Önemi

HABERLER

Son gelişmeler

İletişim

Bize sorun!

Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.