Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Antikkapı’da medya mensupları ile buluştuk

Başvuru sahibinin Kocaeli Üniversite olduğu; eş başvuru sahipleri olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın yer aldığı, Posco Assan’ın ise iştirakçi olarak katıldığı Kayıtlı İstihdamın Teşviki’ne yönelik Kocaeli ili genelinde faaliyet gösterecek olan “Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma” projesi kapsamında Kocaeli’nde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri ile Antikkapı’da bir araya gelindi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli İl Müdür Yardımcısı İsmail YILAL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Bilal BARIŞ, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Cihan Emre TOMRUK ve Genç Kocaeliler Derneği Başkanı Sedat KÖSE’nin katıldığı toplantıda, “Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma” projesi hakkında basın mensuplarına dağıtılan basın bülteninde şu ifadeler yer verildi:

Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine potansiyel aday ülke olması nedeniyle, müzakere başlıklarından biri olan “Sosyal Politika ve İstihdam” faslı kapsamında, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik sağlanan Avrupa Birliği fonu ile yürütülecek olan projenin bütçesi 186.000 euro olup, bu bütçenin 166.000 euroluk bölümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sözkonusu Avrupa Birliği fonları kullanılarak sözkonusu proje için ayrılmıştır. 20.000 euroluk bölüm ise Kocaeli Üniversitesi tarafından eş finansman olarak sağlanmıştır.

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU
İl kamuoyunda kayıtdışı istihdamın bireylere ve ülke ekonomisine zararları konusunda bir bilinç oluşturmayı hedefleyen proje, bu doğrultuda kayıtlı istihdamın özendirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede proje, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıtdışı istihdamla mücadelesini, il genelinde farkındalık oluşturarak destekleyecektir.

Projenin ilk hedef kitlesi, örgün öğrenime devam eden öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük üçüncü üniversitesi olan Kocaeli Üniversitesi öğrencileridir. Öğrenciler ve işverenlerin katılacağı eğitim ve seminerler düzenlenerek, katılımcılara kayıtdışı istihdamın gerek bireysel gerekse tüzel kişi açısında zararları anlatılacaktır. Bununla birlikte projenin bilinirliğinin arttılmasına yönelik olarak çeşitli görsel materyalin il genelinde dağtımı ve sergilenmesi sağlanacaktır. İnternet ve sosyal medyanın, özellikle genç nufüs seviyesinde diğer iletişim aygıtlarına göre daha yoğun kullanılıyor olması nedeniyle, projenin resmi sitesi olan http://gencis.org/ aktif ve güncel olarak proje ile ilgili soru işaretlerini cevaplandırırken; http://twitter.com/gencis41, http://facebook.com/gencis41 ve http://instagram.com/gencis41 gibi yaygın sosyal medya siteleri üzerinden proje ile ilgili gelişmeler eşzamanlı olarak paylaşılacaktır.

Bu çalışmalara ek olarak; Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile anket çalışması yapılacak, yerel basın kanallarında kamu spotları yayınlanacak ve biri uluslararası olmak üzere toplamda üç adet Çalıştay düzenlenecektir. Bu çalışmalar ile hem kayıtdışı istihdamın zararları ile ilgili bilinirlik arttırılacak hem de mevcut durum ortaya konularak çözüm önerileri getirilecektir.

KOCAELİ’DEN TÜRKİYE’YE
Kocaelinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve öğrenim görmekte olan öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının çok üstünde olması nedeniyle; projenin, kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda getireceği yeni açılımlar ve çözüm önerileri ile bir pilot bölge olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu açıktır. Kocaei Üniversitesi öğrencilerinin bir bölümünün Kocaeli ili dışından geldiği göz önüne alındığında, projenin etkileri Kocaeli ili ile sınırlı olmayacak, projenin uygulanması sürecinde alınacak iyi sonuçların, özelde il ekonomisine genelde ise ülke ekonomisine çok önemli faydaları olacaktır.

Konuşmasına Türkiye’nin son on yılındaki kayıtdışı istihdamdaki verileri paylaşarak başlayan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Selçuk KOÇ, hazır bulunan basın mensuplarına projenin amaçları, hedefleri ve hedef kitlesi hakkında kapsamlı bir ön bilgilendirme yaptıktan sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde; Kocaeli’deki üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile geniş kapsamlı bir anket çalışması yapılacağı ve bu sayede kayıtdışı istihdamın üniversite öğrencisi düzeyinde bilinirlik düzeyinin ölçüleceği, kayıtdışı istihdam konusunda en öncelikli sektörün sektörel bazda hızlı değişikliklere çok açık olması nedeniyle Hizmet sektörü olduğu, projenin nihai hedefinin önce Kocaeli’nde sonra da Türkiye konu ile ilgili bir ‘kültür’ oluşturmak olduğu, bu kapsamda Üniversitede Kayıtdışı İstihdam ile ilgili seçimlik bir ders konulacağını gibi cevaplar basın mensupları ile paylaşıldı.

Dilek ve temennilerle geçilen son bölümde KOÇ, projenin tüm Kocaeli’nin projesi olduğunu ve gerek basının gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarının projeye verecekleri desteklerle daha geniş bir farkındalık oluşturulacağını vurguladı.

Görüşünüzü paylaşın


Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.