Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Beklenen sonuçlar

1) Düzenlenen 5 seminer ve 2 eğitim ile 1000 öğrenci, 200 işveren ve çalışana kayıt dışı istihdamın zararları ve mevcut istihdam teşvik ve destekleri anlatıldı.

2) 1000 afiş asıldı, 6 ay boyunca yerel radyo ve televizyonlarda günde en az 1 kamu spotu ve proje süresince bannerlar yayınlandı.

3) Sosyal Medya (facebook, twitter, instagram vb.) kullanılarak proje kapsamında ortaya çıkan sonuçların paylaşılması ile proje çıktılarının daha geniş kitlelere ulaştırıldı.

4) Hedef grubun oranını belirleyen anketler yapıldı. Bulgular mevcut durum analizinde kullanıldı.

5) Düzenlenen 3 çalıştay ile istihdamla ilgili kurum ve kuruluşlar biraraya getirilerek kayıt dışı istihdam konusunda uygulanabilecek tavsiye raporları yayınlandı.

6) 200 araştırmacının, 1000 dinleyicinin katıldığı uluslararası sempozyumun düzenlendi ve bildiri kitapçığı yayınlandı.


Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.