Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Katma değer unsurları

Projenin hedef grubu olan kesimin proje sonucunda aleyhine olan dengesizliklerde düzelme sağlanması ile fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi için önemli bir katkı sunulacaktır. Proje faaliyetlerinden biri olan uluslararası sempozyum ile beklenen en önemli katma değerli unsur ise, dünyadaki kayıt dışı istihdam ile mücadele konusundaki yeni trendlerin, örnek başarılı uygulamaların alanında uzman kişi ve akademisyenlerce paylaşılacak olmasıdır. Bu sayede uluslar arası sempozyum yeni uygulamalar bağlamında katma değer sağlayacaktır. Buna ilave olarak, eş başvuru sahiplerinin öncülüğünde yapılacak çalıştaylar ve seminerler ile il genelinde kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda kamu/özel kurum ve kuruluşlar bir araya getirilecek ve iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunulacaktır.


Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.