Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Projenin ilgililiği

Bu proje çağrısının genel amacı Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sunmaktır. Projede üniversite öğrencilerinin hedef grup olarak seçilmesinin nedeni, birinci ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin büyük oranda “kayıtlı çalışıp, çalıştığı süreleri veya ücretleri eksik bildirilenler” olması ayrıca daha yüksek oranda kayıt dışı çalışmasıdır. Üniversitede çalışan öğrenciler çok farklı sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu nedenle, proje belirli bir sektörü kapsamadığı gibi Kocaeli’de faaliyet gösteren sektörlerin çoğu projenin kapsamındadır.

Kayıt dışı istihdamın zararları ve kayıtlı istihdamın teşviki sonucu elde edilecek faydalar konusunda farkındalığı arttırıcı ve bilinçlendirici faaliyetlerinin yerel düzeyde sahiplenilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bu proje çerçevesinde bir araya gelerek projeyi sahiplenmeyi taahhüt etmişlerdir. Bunun yanında, sadece Türkiye’de değil dünyada da sektöründe en önemli firmalardan biri olan ve Kocaeli’de faaliyet gösteren POSCO ASSAN projede iştirakçi olarak yer alarak bu sahiplenmeye destek vermektedir.

Bu projede yer alan eşbaşvuru sahiplerinden olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde bulunan Kocaeli Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) eğitim alan ve kayıt dışı çalışma olasılığı yüksek olan kursiyerlerini kayıt dışı istihdamla ilgili olarak bilinçlendirme rolünü üstlenmesinin yanı sıra istihdamla ilgili faaliyetlerde bulunan kamu/özel kurum ve kuruluşlarının proje kapsamında ortak bir çatı altında bir araya gelmesi ve işbirliği alanlarının yaratılması ve ilgili taraflar arasında eşgüdümün sağlanması konusunda da kilit bir rol üstlenecektir. (KOMEK Kursiyerlerine zorunlu istihdam eğitimi) Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO), diğer bir eşbaşvuru sahibi olarak, değişik sektörlerde faaliyette bulunan kendi üyelerine kamunun sağladığı istihdam hibe ve teşviklerinin ayrıntılı olarak anlatılması rolünü üstlenmesinin yanında üye şirketlerde ve organize sanayi bölgelerinde (OSB) çalışanlar için düzenlenecek kayıt dışı konulu eğitim seminerlerinde organizasyon rolü üstlenecektir. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) bünyesinde çalışan uzmanlarının desteğiyle projenin uygulama aşamasında kurumsal tecrübesini paylaşacaktır.


Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.