Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Temel faaliyetler

1) Üç kişilik proje ekibinin oluşturulması.

2) Proje etkinliklerinin ve çıktılarının yer alacağı web portalının oluşturulması.

3) Hedef gruplar için eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

4) Kamuoyu oluşturulması için yazılı, işitsel ve görsel medyanın kullanılması.

5) Kocaeli genelinde kayıtlı ve kayıtdışı istihdamın akademik boyutta araştırılması ve raporun paylaşılması.

6) İstihdamla ilgili kurum ve kuruluşların bir araya getirildiği çalıştayın düzenlenmesi.

7) Uluslararası sempozyumun düzenlenmesi.


Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.